Reply To: F. Fukuyama bảo vệ lập luận về "sự cáo chung của lịch sử"

#2253
NCQT
Keymaster

Cám ơn bạn. Hi vọng mọi người sớm được đọc bản dịch của bạn.