Phản Hồi về: Bà Hillary Clinton nói về Dương Khiết Trì và Biển Đông

#2569
pttduong
Thành viên

Nếu xét về cá nhân con người, DKT quả là một con người tài giỏi, có ý chí phấn đấu và mục tiêu rõ ràng. Còn xét trên bình diện là một nhà Ngoại giao, ông ta quả là một con cáo già, thậm chí không thèm che đậy bản chất cáo già đó.