Reply To: Video Clip Ngắn Tóm Tắt Lịch Sử Của Người Do Thái

#12825
TheChosenPeople
Participant

Nông Dân Do Thái Làm Việc Trên Những Cánh Đồng Lúa

Một gia đình nông dân người Do Thái
null
Hai cha con người do thái
null

null
null
Hai người đàn ông do thái chia sẻ cục lửa
null
Người do thái thu hoạch lúa
null
Trẻ em người do thái lao động trên những cánh đồng lúa
null
null
Người do thái đập bao bị
null
một em bé người do thái gặt lúa
null
null
Trẻ em nông dân người do thái chụp hình tự sướng trên cánh đồng lúa
null
null

Nào ta cùng nhau đập bao bị
null
Người do thái vò lúa
null
Người Do Thái sàn hạt
null

Mái tóc màu lúa mạch của trẻ em người do thái
null

Tóc hai mai dài ấn tượng của nông dân do thái
null
Tóc hai mai dài ấn tượng của nông dân do thái
null

Bộ râu quai nón màu lúa mạch của người Do Thái
null