Ấn phẩm

Print Friendly, PDF & Email

Trang này cung cấp đường link đến các bài viết nghiên cứu học thuật về lĩnh vực quan hệ quốc tế, chính trị học, kinh tế học, và nghiên cứu pháp lý do các học giả đóng góp, dưới dạng bài đã xuất bản hoặc chưa xuất bản. Mục đích của trang là giúp tập hợp và chia sẻ tư liệu , gắn kết các học giả, đồng thời giúp tạo cảm hứng nghiên cứu, xuất bản, tranh luận… cho các nhà nghiên cứu trẻ và các bạn sinh viên. Các bài viết nếu chưa có sẵn đường link sẽ được chia sẻ tại chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi của trang Diễn đàn.

Chúng tôi hoan nghênh các đóng góp và chia sẻ của các học giả gần xa. Các bài viết xin gửi về: Lê Hồng Hiệp, [email protected].