ls110707

Print Friendly, PDF & Email

Mao và Hồ tại Trường Sa – Hồ Nam tháng 5/1965