Tag Archives: Alvaro de Mendana de Neyra

08/02/1943: Mỹ chiếm Guadalcanal từ tay Nhật

Nguồn: Americans secure Guadalcanal, History.com Biên dịch: Lê Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Vào ngày này năm 1943, quân đội Nhật đã sơ tán khỏi Guadalcanal, để hòn đảo này rơi vào tay quân Đồng minh sau … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment