Tag Archives: Annual Review of Political Science

#184 – Phân tích chính sách công: Các ý tưởng và tác động

Nguồn: William T. Gormley, Jr. (2007). “Public Policy Analysis: Ideas and Impacts”, Annual Reviews of Political Science, Vol. 10, pp. 297-313. Biên dịch và Hiệu đính: Vương Thảo Vy Giới thiệu Những thầy bói mù trong câu chuyện dân gian nọ … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính sách công, Chính trị học đại cương, Hoa Kỳ | Tagged , , , | Leave a comment

#133 – Kinh tế chính trị của đồng Euro

Nguồn: Paul De Grauwe (2013). “The Political Economy of the Euro”, Annual Review of Political Sciences, 16, pp. 153–170. Biên dịch: Bùi Thu Thảo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: #91 – Khủng hoảng nợ công Châu … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế, Kinh tế quốc tế, Lịch sử kinh tế, Nga - Châu Âu | Tagged , , , | 2 Comments

#58 – Dân chủ có đem lại hòa bình hay không?

Nguồn: James Lee Ray (1998). “Does Democracy Cause Peace?” Annual Review of Political Science, No.1, pp. 27-46. Biên dịch: Trần Tường Vy | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Tóm tắt Quan điểm cho rằng các quốc gia theo chế độ … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Lý thuyết QHQT | Tagged , , , , , , | 1 Comment

#38 – Khía cạnh kinh tế chính trị của quan hệ tiền tệ quốc tế

Nguồn: J. Lawrence Broz  & Jeffry A. Frieden (2001). “The Political Economy of International Monetary Relations”, Annual Review of Political Science 2001, No.4, pp. 317–343. >>PDF Biên dịch: Phan Thị Ngọc Mai | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Tóm tắt: Cấu … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế | Tagged , , , , | Leave a comment