Tag Archives: chính sách công

#184 – Phân tích chính sách công: Các ý tưởng và tác động

Nguồn: William T. Gormley, Jr. (2007). “Public Policy Analysis: Ideas and Impacts”, Annual Reviews of Political Science, Vol. 10, pp. 297-313. Biên dịch và Hiệu đính: Vương Thảo Vy Giới thiệu Những thầy bói mù trong câu chuyện dân gian nọ … Continue reading

Posted in Biên dịch, Chính sách công, Chính trị học đại cương, Hoa Kỳ | Tagged , , , | Leave a comment