Tag Archives: Clement Richard Attlee

Clement Attlee – Thủ tướng phi thực dân hóa

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 8/4/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Clement Richard Attlee (1883-1967) là lãnh đạo Công đảng Anh (hay còn gọi là đảng Lao động Anh – Labour Party) trong 20 năm, … Continue reading

Posted in Nhân vật | Tagged , | Leave a comment