Tag Archives: Đoàn Khương Duy

Những kẻ thao túng kí ức ở Trung Quốc

Nguồn: Ian Johnson, “China’s memory manipulators”, The Guardian, 08/06/2016 Biên dịch: Đoàn Khương Duy Giới cai trị của đất nước này không chỉ bưng bít lịch sử, họ còn tái tạo lịch sử nhằm phục vụ thời hiện tại. Họ … Continue reading

Posted in Trung Quốc, Tư liệu | Tagged , , | Leave a comment