Tag Archives: Hồi ký

Hồi ký Trần Trọng Kim: Một cơn gió bụi

Trần Trọng Kim (1883-1953) là một Học Giả danh tiếng, Thủ Tướng của Việt Nam (1945) tác giả cuốn Việt Nam Sử Lược. Trần Trọng Kim, nhà giáo dục, nhà biên khảo văn học và sử học Việt Nam, bút hiệu Lệ … Continue reading

Posted in Ấn phẩm, Lịch sử, Tiếng Việt, Việt Nam | Tagged , | 1 Comment