Tag Archives: Konrad Adenauer

Konrad Adenauer – người tái thiết Tây Đức

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 6/4/2015) Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh Adenauer (1876-1967) là thủ tướng Tây Đức đầu tiên và là một nhân vật chủ chốt trong quá trình tái thiết đất nước sau … Continue reading

Posted in Nhân vật | Tagged , | Leave a comment