Tag Archives: Mahmoud Ahmadinejad

19/12/2005: Ahmadinejad ra lệnh cấm âm nhạc phương Tây

Nguồn: Ahmadinejad bans all Western music in Iranian state television and radio broadcasts, History.com Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Tuyên bố đầu tiên bởi một người của công chúng về việc các loại … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , , | Leave a comment