Tag Archives: Nhân văn Giai phẩm

Phong trào Nhân Văn Giai Phẩm

Tác giả: Thụy Khuê Nhân Văn Giai Phẩm là phong trào đòi hỏi tự do dân chủ của văn nghệ sĩ và trí thức miền Bắc, có tầm vóc lớn lao, khởi xướng đầu năm 1955 và bị chính thức … Continue reading

Posted in Lịch sử, Tư liệu, Việt Nam | Tagged , | 1 Comment