Tag Archives: Từ Minh Thuận

#97 – Các điều ước không được phê chuẩn, nền chính trị quốc nội và Hiến pháp Hoa Kỳ

Nguồn: Curtis A. Bradley (2007). “Unratified Treaties, Domestic Politics, and the U.S. Constitution”, Harvard International Law Journal, Vol. 48, No. 2 (Summer), pp. 307- 336.>>PDF Biên dịch: Từ Minh Thuận | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Giới thiệu Nhiều nhà … Continue reading

Posted in Biên dịch, Hoa Kỳ, Luật pháp quốc tế | Tagged , , , | 1 Comment