Tag Archives: Việt Nam và đối đầu Mỹ-Trung

Việt Nam và đối đầu Mỹ-Trung (P5)

Tác giả: Nguyễn Quang Dy Việt Nam với FOIP & Quad: Tham gia hay không tham gia  Sau một thập niên, kỳ vọng về một phiên bản mới của “Bộ Tứ” (Quad 2.0) đã nổi lên từ cuối 2017 khi tầm … Continue reading

Posted in Bình luận, Hoa Kỳ, Quân sự - Chiến lược, Trung Quốc, Việt Nam | Tagged , , | Leave a comment

Việt Nam và đối đầu Mỹ-Trung (P4)

Tác giả: Nguyễn Quang Dy Biển Đông: Không của riêng ai hay cái ao của Trung Quốc? Gần đây, tại Hội nghị TW8 (10/2018), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW (22/10/2018) về “chiến … Continue reading

Posted in Bình luận, Hoa Kỳ, Quân sự - Chiến lược, Trung Quốc | Tagged , , | Leave a comment

Việt Nam và đối đầu Mỹ-Trung (P3)

Tác giả: Nguyễn Quang Dy Giải mã đối đầu Mỹ-Trung: Xung đột giữa hai hệ thống  Đối đầu Mỹ-Trung không chỉ là chiến tranh thương mại, mà còn là xung đột giữa hai hệ thống chính trị và hai mô hình … Continue reading

Posted in Bình luận, Hoa Kỳ, Quân sự - Chiến lược, Trung Quốc | Tagged , , | Leave a comment

Việt Nam và đối đầu Mỹ-Trung (P2)

Tác giả: Nguyễn Quang Dy Trò chơi quyền lực mới: Luật chơi mới    Theo giáo sư Graham Allison (tác giả của thuyết “bẫy Thucydides”), Washington cho rằng Bắc Kinh đã thách thức Mỹ nhiều năm nay, và đã đến … Continue reading

Posted in Bình luận, Hoa Kỳ, Quân sự - Chiến lược, Trung Quốc | Tagged , , | Leave a comment

Việt Nam và đối đầu Mỹ-Trung (P1)

Tác giả: Nguyễn Quang Dy Lời mở đầu Đại hội Đảng XII (28/1/2016) nhận định: “tình hình thế giới thay đổi nhanh chóng, diễn biến rất phức tạp, khó lường”. Trong bài phát biểu tại Hội nghị Ngoại giao 30, … Continue reading

Posted in Bình luận, Hoa Kỳ, Quân sự - Chiến lược, Trung Quốc | Tagged , , | Leave a comment