Tag Archives: Wen Jin Yuan

#39 – Chiến lược Hiệp định Thương mại Tự do của Trung Quốc

Nguồn: Guoyou Song & Wen Jin Yuan (2012). “China’s Free Trade Agreement Strategies”, The Washington Quarterly,  35:4, pp. 107-119. >>PDF Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Hoàng Mỹ Phương Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là hiệp định … Continue reading

Posted in Biên dịch, Kinh tế chính trị quốc tế, Kinh tế quốc tế, Trung Quốc | Tagged , , , , | 5 Comments