Tag Archives: Young Nam Cho

#75 – Quyền lực mềm Trung Quốc: Các tranh luận, nguồn lực và triển vọng

Nguồn: Young Nam Cho & Jong Ho Jeong (2008). “China’s Soft Power: Discussions, Resources, and Prospects”, Asian Survey, Vol. 48, No. 3 (May/June), pp.453-472. Biên dịch: Trần Thị Thục Huyền | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan:  #62 … Continue reading

Posted in Biên dịch, Trung Quốc | Tagged , , , , , , | Leave a comment