Tag Archives: Zion

Đức tin Baha’i là gì?

Nguồn: “The Baha’i faith”, The Economist, 20/4/2017 Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Nở rộ khắp thế giới, thế nhưng đức tin này lại phải đối mặt với sự đàn áp tại quê nhà. … Continue reading

Posted in Hỏi-Đáp, Tôn giáo | Tagged , , , , , , , | Leave a comment