rothschild

Print Friendly, PDF & Email

Biếm họa năm 1848 mô tả Rothschild cân nhắc nên cho kẻ cai trị nào ở châu Âu mượn tiền, trong khi các nhà cách mạng đang thách thức trật tự cũ mà ông ta ủng hộ.