lte – plp argument

Print Friendly, PDF & Email

Các bãi nửa nổi nửa chìm và đá theo lập luận của Philippines (Ảnh: CSIS)