davlam

Print Friendly, PDF & Email

Nghị sĩ David Lammy của Công đảng cho rằng quốc hội Anh cần bỏ phiếu trong tuần tới về vấn đề Brexit. Ông cho rằng cuộc trưng cầu dân ý không mang tính ràng buộc pháp lý, và nền tảng của phe “Ra đi” đã đổ vỡ vì nhiều người đã hối hận bỏ phiếu ủng hộ Brexit. Ông cho rằng cần chấm dứt sự “điên rồ” này để nền kinh tế Anh không bị phá hủy. Nguồn Twitter.