Thien nhan 5

Print Friendly, PDF & Email

Con mắt của thần Horus – một sự pha trộn giữa mắt người và mắt chim ưng – được mọi người mang theo như vật bảo hộ phòng thân