Thien nhan 7

Print Friendly, PDF & Email

Một toà nhà hình tròn bao quanh tháp canh – nhà tù Panopticon của Bentham được thiết kế để đảm bảo các tù nhân không thể biết được là khi nào thì họ bị theo dõi