Ukraine vote

Print Friendly, PDF & Email

Kết quả bỏ phiếu Nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên anh việc Nga xâm lược Ukraine, ngày 01/03/2022.