Gợi ý bài cần dịch

Print Friendly, PDF & Email

Nếu bạn biết một bài báo, một chương sách liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu quốc tế (chính trị quốc tế/ kinh tế (chính trị) quốc tế/ luật quốc tế) thú vị mà bạn nghĩ nên được dịch sang tiếng Việt, bạn hãy điền vào form dưới đây để giới thiệu với Ban Biên tập.

Lưu ý: Ban Biên tập quan tâm đến những dạng bài viết sau:

  • Các bài viết mang tính nền tảng, căn bản đối với lĩnh vực nghiên cứu quốc tế;
  • Các bài viết có nhiều ảnh ảnh hưởng trong lĩnh vực này;
  • Các bài viết liên quan trực tiếp hoặc có ảnh hưởng, hàm ý gián tiếp đến Việt Nam;
  • Các bài viết được đông đảo độc giả quan tâm.

Trừ các bài viết mới được công bố trong 1-2 năm gần đây, các bài viết/chương sách mà bạn muốn giới thiệu nên có ảnh hưởng nhất định, thể hiện qua số lần bài viết/cuốn sách đó được trích dẫn. Ban Biên tập muốn các bài được dịch nên có số lần trích dẫn từ 30 trở lên. Nếu bạn muốn biết số lần trích dẫn của bài bạn giới thiệu, bạn hãy search bài đó trên scholar.google.com và kiểm tra thông tin “Cited by….”.