Phản Hồi về: China must respect international law!

#1548
Ẩn danh
Không hoạt động

Clip hay quá!