Reply To: Trung quốc và thế giới đa cực

#1645
phuonghoang94
Participant

Dưới đây là video phát biểu của giáo sư Martin Jacques tác gỉa của best-selling “When China Rules the World: the End of the Western World and the Birth of a New Global Order”. Đây là tài liệu quan trọng đặc biệt cho những bạn trẻ có quan tâm với Kinh tế chính trị quốc tế