Reply To: Thương mại Việt Nam-Trung Quốc

#1654
phuonghoang94
Participant

Tôi cũng có chung quan điểm với bạn.
Trong bài viết, tôi đã đề cập đến cơ cấu xuất nhập khẩu của nước ta ngay trong phần nguyên nhân dẫn đến thâm hụt thương mại Việt Nam – Trung Quốc. Tuy nhiên, năm 2012 Việt Nam xuất siêu 780 triệu USD, năm 2013 xuất siêu 836 triệu USD rồi, hi vọng cơ cấu xuất nhập khẩu trong những năm tới được cải thiện đáng kể để giá trị thặng dư quốc tế chảy về VN nhiều hơn.