Reply To: Kinh nghiệm nhờ người viết thư giới thiệu xin học bổng

#1888
Song Anh
Participant

The Observer nghĩ thế nào giữa hai lựa chọn: một là referee chức vụ rất cao hoặc là người rất nổi tiếng và có uy tín, nhưng không quen và hiểu applicant lắm; hai là referee là người chức vụ nhỏ và danh tiếng không quá rộng rãi, nhưng rất hiểu applicant?