Reply To: [NCKHSV] Biển Đông dưới góc nhìn của Chủ nghĩa Hiện thực

#2209
The Theorist
Participant

Chào bạn,
Trước tiên chúc mừng bạn đã đạt giải Nhì NCKH cấp Khoa, đây là một thành tích rất đáng khích lệ cho bước đường học tập và nghiên cứu tiếp theo. Về đê tài của bạn do chưa được đọc toàn bộ mà chỉ có bản tóm tắt của bạn nên mình chỉ mạn phép có một số góp ý sau đây:
1. Áp dụng lý thuyết CTQT để xem xét vấn đề biển Đông là cách tiếp cận hợp lý không chỉ cho riêng vấn đề này mà còn cho tất cả các sự kiện CTQT nói chung. Cách tiếp cận lý thuyết sẽ giúp ta nhìn vấn đề một cách tổng quát và nắm bắt được cái động cơ vận động bên trong của sự kiện.
2. Tuy áp dụng góc nhìn của Chủ nghĩa hiện thực nói chung nhưng ta cần chỉ rõ là nhánh nào của thuyết hiện thực. Vì khi nói đến nguyên nhân xung đột biển Đông thì hiện thực cổ điển rõ ràng là chính xác, nhưng khi xét đến tầng xung đột thứ hai ta lại cần sử dụng đến thuyết hiện thực cấu trúc. Và ngoài ra đối với VN để giải quyết vấn đề biển Đông chắc chắn phải viện đến trường phái tự do thể chế. Như vậy đối với một vấn đề CTQT phức tạp như trên cần có một cách tiếp cận ĐA LÝ THUYẾT.

Trên đây là vài dòng góp ý nhỏ, vì chưa có điều kiện tiếp cận toàn bộ đề tài của bạn nên mình chưa dám khẳng định điều gì. Hy vọng góp ý của mình có ích với bạn. Thân !