Reply To: 2.4 Triệu Người Do Thái Đang Sống Trong Tình Trạng Khó Khăn Nghèo Khổ Để Tồn Tại

#12390
TheChosenPeople
Participant

Người Do Thái đạt giải Nobel: Kinh Thánh là bí quyết tạo ra nhân tài Do Thái
Dịch từ bài báo Do Thái: http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/24286/Default.aspx
Ảnh http://www.jdn.co.il/news/216643
Tác giả: Aviel Scheider
Xuất bản Thứ ba 3 tháng 12 năm 2013

Sau khi hai giáo sư người Do Thái Mỹ đạt giải Nobel Hóa học năm nay, điều đó đặt ra câu hỏi: Vì sao người Do Thái thành công trong lĩnh vực này, mặc dù dân số có tỷ lệ rất nhỏ?

Khoảng 20% hoặc 1 trong 5 người đạt giải Nobel là người Do Thái, nhưng dân Do Thái chỉ chiếm chưa đầy 0,2% tổng dân số nhân loại.

Một giả thuyết phổ biến trong một bài luận văn được gửi một vài năm trước đây gọi là Thiên Tài người Do Thái của tác giả Charles Murray, người tạo ra ý tưởng về siêu gien. Ông viết rằng “một cái gì đó trong gien là nguyên nhân tạo ra chỉ số IQ rất cao của người Do Thái.”

Giáo sư người Do Thái đạt giải Nobel Robert Aumann phát biểu Kinh Thánh là bí quyết tạo ra các nhân tài người Do Thái.

Nhưng một lý thuyết mới đã nổi lên được đề xứơng bởi giáo sư Robert Aumann, một người Do Thái đạt giải Nobel Kinh tế (Lý thuyết trò chơi) vào năm 2005. Ông cho rằng bí quyết tạo ra các nhân tài người Do Thái là do truyền thống đọc sách nói chung và đặc biệt là học Kinh Thánh Do Thái Torah.

Trẻ em người Do Thái học Kinh Thánh Do Thái Torah

“Học sách Kinh Thánh Do Thái Torah là một sự theo đuổi tri thức, và tôn vinh giá trị này cuối cùng để theo đuổi các mục đích khác,” Aumann đã nói với Đài phát thanh quân đội Do Thái. “Ngôi nhà của người Do Thái có đầy đủ sách, còn những ngôi nhà khác có thể có hoặc không. Căn nhà của người Do Thái được ngập đầy những quyển sách. Trải qua nhiều thế hệ chúng ta đã vinh dự để theo đuổi nguồn trí thức này … Học sách Kinh Thánh Do Thái Torah làm cho tổ quốc và con người đạt được chất lượng đẹp nhất và cao nhất.”

Một lớp học Kinh Thánh Do Thái Torah của người Do Thái

Sau tất cả những điều này, người Do Thái là Dân Tộc Của Sách (Sách Kinh Thánh)