Chức danh Tỉnh trưởng của Trung Quốc khác với chủ tịch tỉnh thế nào?

NỘI QUY: Các thành viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình chia sẻ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tôn trọng lẫn nhau.

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #6337
   lehavn
   Thành viên

   Hiện nay Trung Quốc dùng chức danh Tỉnh trưởng thay cho Chủ tịch tỉnh, nhưng vẫn duy trì Bí thư tỉnh ủy chứ không nhất thể hóa. Vậy không biết khác biệt thế nào giữa tỉnh trưởng và chủ tịch tỉnh?

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.