Chức danh Tỉnh trưởng của Trung Quốc khác với chủ tịch tỉnh thế nào?

NỘI QUY: Các thành viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình chia sẻ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tôn trọng lẫn nhau.

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #6337
   lehavn
   Participant

   Hiện nay Trung Quốc dùng chức danh Tỉnh trưởng thay cho Chủ tịch tỉnh, nhưng vẫn duy trì Bí thư tỉnh ủy chứ không nhất thể hóa. Vậy không biết khác biệt thế nào giữa tỉnh trưởng và chủ tịch tỉnh?

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.