Đặc công VN diệt 8 chiếc B52 ở Thái Lan như thế nào?