Do Thái Vùng Đất của Sữa Và Mật Ong

NỘI QUY: Các thành viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình chia sẻ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tôn trọng lẫn nhau.

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #12957
   TheChosenPeople
   Participant

   Do Thái Vùng Đất của Sữa Và Mật Ong

  • #14749
   TheChosenPeople
   Participant

   Phe Trục Tam Quốc trong Kinh Thánh
   Tiên tri Isaiah 19:24-25
   24. Trong ngày ấy, Do Thái sẽ liên minh với Ai Cập và Assyria.
   Phe Trục Tam Quốc này sẽ là nguồn phước của nhân loại;
   25. Thiên Chúa Đấng Toàn Năng sẽ ban phúc cho những dân tộc này rằng:
   Phúc dân ta là Ai Cập,
   Công trình của ta là dân Assyria,
   và Di sản của ta là người Do Thái.

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.