Một vài số liệu về quốc hội Trung Quốc

NỘI QUY: Các thành viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình chia sẻ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tôn trọng lẫn nhau.

Tagged: 

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #15030
   NCQT
   Keymaster

   Một vài số liệu về quốc hội Trung Quốc

   Nguyên Hải biên dịch theo tài liệu của các trang mạng TQ

   Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước CHND Trung Hoa [the National People’s Congress (NPC) of the People’s Republic of China; ta quen gọi là Quốc hội Trung Quốc; trang mạng: http://www.npc.gov.cn là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước CHNDTH, hành xử quyền lập pháp của nhà nước. Thành viên Quốc hội là đại biểu được các tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương, đặc khu hành chính và quân đội cử lên.

   Dưới Quốc hội có Đại hội đại biểu nhân dân (ĐHĐBND) các cấp địa phương (tỉnh, khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương) và các cấp cơ sở thấp hơn.

   Quốc hội Trung Quốc khóa XII (nhiệm kỳ 3/2013 – 3/2018) có 2987 đại biểu (ĐB). Chủ tich Quốc hội khóa XII là ông Trương Đức Giang, dân tộc Hán, sinh năm 1946, đương kim Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Đảng Cộng sản TQ (ĐCSTQ). Có 13 vị Phó Chủ tịch Quốc hội. Ban Thường vụ Quốc hội gồm 161 vị.

   Thành phần Quốc hội Trung Quốc khóa XII có:

   – 1027 ĐB tái cử, chiếm 34,38% tổng số ĐBQH.

   – 409 ĐB là người dân tộc thiểu số, chiếm tỷ lệ 13,69%; toàn bộ 55 dân tộc thiểu số đều có ĐB của mình trong Quốc hội.

   – 35 ĐB là Hoa kiều về nước.

   – ĐB nữ có 699 người, 23,4%, tăng 2,07% so với khóa XI.

   – 401 ĐB là công nhân và nông dân tuyến một (tuyến sản xuất trực tiếp), chiếm tỷ lệ 13,42%, tăng 5,18% so với khóa XI, tăng mạnh nhất là ĐB nông dân.

   – 610 ĐB là cán bộ kỹ thuật chuyên nghiệp, 20,42%, tăng 1,2%.

   – 1042 ĐB là cán bộ lãnh đạo Đảng và chính quyền, chiếm 34,88%, giảm 6,93% so với khóa XI.

   – Khoảng 73% ĐBQH là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc.

   Vài nhận xét sơ bộ:

   – Tỷ lệ đảng viên ĐCSTQ trong Quốc hội (tức ĐHĐBND toàn quốc) các khóa về cơ bản giữ xung quanh mức trên dưới 70%.

   – ĐCSTQ có chủ trương giảm tỷ lệ ĐBQH là cán bộ lãnh đạo Đảng và chính quyền, tăng tỷ lệ ĐBQH là người ở cơ sở, nhằm để Quốc hội nghe được nhiều tiếng nói của nhân dân, nâng cao mức độ dân chủ và trình độ quyết sách một cách khoa học.

   – Tỷ lệ đảng viên trong ĐHĐBND các cấp: Vì ĐCSTQ là đảng cầm quyền nên đảng viên phải chiếm đa số, không thấp dưới 50% nhưng không quá 65%. Tuy vậy không quy định mức con số tuyệt đối phải là bao nhiêu. Trong văn bản của Trung ương ĐCSTQ gửi Tổ Đảng Quốc hội có kiến nghị nên để tỷ lệ người ngoài ĐCSTQ vào khoảng 35%.

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.