[NC-TĐ] UBTV Quốc hội phê chuẩn chức vụ đại sứ ĐMTQ và những đề xuất sửa đổi pháp luật

NỘI QUY: Các thành viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình chia sẻ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tôn trọng lẫn nhau.

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #2319
   NCQT
   Keymaster

   Tên tài liệu: Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức vụ đại sứ đặc mệnh toàn quyền và những đề xuất sửa đổi pháp luật

   Tác giả: Bùi Hải Thiêm

   Nguồn: Nghiên cứu Lập pháp, Số 4, 2014, 15-19.

   Tóm tắt:

   Hiến pháp sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 28/11/2013 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 đã điều chỉnh nhiệm vụ và quyền hạn của một số cơ quan nhà nước, trong đó có một quy định mới, đáng chú ý về nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH). Theo điều 74, Khoản 12, UBTVQH có quyền “phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

   Bài viết phân tích các ý nghĩa của thẩm quyền hiến định này liên quan đến chức năng “quyết định những vấn đề quan trọng” và quyền “quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại” của Quốc hội quy định tại Điều 70 khoản 14 của Hiến pháp sửa đổi 2013 và cũng như mối quan hệ giữa các chế định trong việc thực thi thẩm quyền đó.

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.