[NCKHSV] An ninh tự nhiên: Nguồn gốc, khái niệm và những vấn đề cơ bản

NỘI QUY: Các thành viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình chia sẻ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tôn trọng lẫn nhau.

Tagged: 

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #2261
   NCQT
   Keymaster

   Xin chia sẻ với các bạn đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên tiếp theo:

   Tên đề tài: AN NINH TỰ NHIÊN: NGUỒN GỐC, KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

   Sinh viên thực hiện: Quảng Trọng Ngọc Ân, Nguyễn Thị Phương Mai

   Người hướng dẫn: ThS. Chu Duy Ly, Giảng viên Khoa Quan hệ Quốc tế

   Năm hoàn thành: 2011

   Đề tài đoạt giải ba trong Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa QHQT năm 2012

   Mục lục:

   MỞ ĐẦU
   CHƯƠNG I: CƠ SỞ VỀ AN NINH TRONG QUAN HỆ QUỐC TẾ
   1.1 Các khái niệm an ninh
   1.2 Phân loại an ninh
   1.2.1 An ninh truyền thống
   1.2.2 An ninh phi truyền thống
   1.3 Quan điểm về đảm bảo an ninh của các trường phái lý luận chính trong quan hệ quốc tế
   CHƯƠNG II: AN NINH TỰ NHIÊN
   2.1 Nguồn gốc khái niệm An ninh Tự nhiên
   2.2 Khái niệm An ninh Tự nhiên
   2.3 Các vấn đề nội hàm của an ninh tự nhiên
   2.3.1 Tiêu thụ
   2.3.1.1 Năng lượng
   2.3.1.2 Khoáng sản
   2.3.1.3 Nguồn nước
   2.3.1.4 Đất đai
   2.3.2 Hệ quả
   2.3.2.1 Biến đổi khí hậu
   2.3.2.2 Đa dạng sinh học
   CHƯƠNG III: SO SÁNH KHÁI NIỆM AN NINH TỰ NHIÊN VÀ CÁC KHÁI NIỆM AN NINH GẦN NGHĨA
   3.1 Một số khái niệm an ninh gần với an ninh tự nhiên
   3.1.1 An ninh sinh thái
   3.1.2 An ninh môi trường
   3.1.3 An ninh lương thực
   3.1.4 An ninh năng lượng
   3.2 Triển vọng của khái niệm an ninh tự nhiên
   KẾT LUẬN
   DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
   PHỤ LỤC

    

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.