Phim tài liệu: Cuộc gặp gỡ lịch sử – Quan hệ Việt Minh và Hoa Kỳ

NỘI QUY: Các thành viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình chia sẻ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tôn trọng lẫn nhau.

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #10155
   NCQT
   Quản lý

   Cuộc gặp gỡ lịch sử – Quan hệ Việt Minh và Hoa Kỳ

   Nguồn: Youtube

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.