Phim tài liệu: Cuộc gặp gỡ lịch sử – Quan hệ Việt Minh và Hoa Kỳ

NỘI QUY: Các thành viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình chia sẻ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tôn trọng lẫn nhau.

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #10155
   NCQT
   Keymaster

   Cuộc gặp gỡ lịch sử – Quan hệ Việt Minh và Hoa Kỳ

   Nguồn: Youtube

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.