Vấn đề xác lập chủ quyền lãnh thổ trong LPQT

NỘI QUY: Các thành viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình chia sẻ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tôn trọng lẫn nhau.

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Người viết
  Bài viết
  • #1736
   NCQT
   Quản lý

   Tên tài liệu: Vấn đề xác lập chủ quyền lãnh thổ trong luật pháp quốc tế
   Tác giả: Hoàng Trọng Lập
   Nguồn: Luận án phó tiến sỹ Luật học-Đề tài: “Tranh chấp hai quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa và Luật pháp quốc tế” (file gốc lấy từ internet)

Đang xem 0 luồng phản hồi
 • Bạn cần đăng nhập để phản hồi chủ đề này.