Vấn đề xác lập chủ quyền lãnh thổ trong LPQT

NỘI QUY: Các thành viên tự chịu trách nhiệm về các nội dung mình chia sẻ trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, tôn trọng lẫn nhau.

Viewing 0 reply threads
 • Author
  Posts
  • #1736
   NCQT
   Keymaster

   Tên tài liệu: Vấn đề xác lập chủ quyền lãnh thổ trong luật pháp quốc tế
   Tác giả: Hoàng Trọng Lập
   Nguồn: Luận án phó tiến sỹ Luật học-Đề tài: “Tranh chấp hai quần đảo Hoàng Sa- Trường Sa và Luật pháp quốc tế” (file gốc lấy từ internet)

Viewing 0 reply threads
 • You must be logged in to reply to this topic.