Phản hồi trong diễn đàn đã được tạo

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)
  • Người viết
    Bài viết
  • Phản hồi về: Ngô Đình Diệm và cuộc chiến kiến quốc #19271
    TvNguyen
    Thành viên

    Điều dở nhất của ông này cũng là điều cơ bản nhất đễ lên tầm vĩ đại chính là Ông âý không theo trào lưu của lịch sử nước nhà (Đánh đuổi ngoại xâm xây dựng đất nước)….

Đang xem bài viết thứ 1 (trong tổng số 1 bài viết)