TvNguyen

Forum Replies Created

Viewing 1 post (of 1 total)
  • Author
    Posts
  • TvNguyen
    Participant

    Điều dở nhất của ông này cũng là điều cơ bản nhất đễ lên tầm vĩ đại chính là Ông âý không theo trào lưu của lịch sử nước nhà (Đánh đuổi ngoại xâm xây dựng đất nước)….

Viewing 1 post (of 1 total)