John Stuart Mill – Triết gia theo thuyết duy lợi

18

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 10/6/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh

Mill (1806-1873) là một nhà tư tưởng, một nhà kinh tế chính trị và là một nhà cải cách xã hội có ảnh hưởng lớn đến tư duy thế kỷ 19.  

John Stuart Mill sinh ngày 20 tháng 5 năm 1806 tại London. Cha ông James Mill, một triết gia người Scotland, đã giáo dục con trai một cách kỹ lưỡng, bắt đầu với việc cho Mill học tiếng Hy Lạp khi ông mới ba tuổi. Cha ông thân với Jeremy Bentham, người đưa ra thuyết duy lợi có ảnh hưởng lớn đến Mill.

Năm 1822, Mill được nhận vào làm tại văn phòng kiểm tra của công ty Đông Ấn (East India Company) nơi cha ông làm việc. Mill làm việc cho công ty hơn 30 năm và dần thăng tiến thành trưởng phòng, nhưng công việc này cho phép ông dư dả thời gian để viết lách. Continue reading “John Stuart Mill – Triết gia theo thuyết duy lợi”