Spartacus – Thủ lĩnh nô lệ nổi dậy

5989530127_23031fe689_b

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 23/6/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh

Spartacus là một nô lệ và võ sĩ giác đấu người La Mã, đồng thời là người lãnh đạo của cuộc đấu tranh nô lệ nổi tiếng. Ông trở thành một nguồn cảm hứng trong thời hiện đại.

Lịch sử có rất ít thông tin về những năm tháng đầu đời của Spartacus. Ông được cho là đã sinh ra ở Thrace (vùng Balkan hiện nay) và có ý kiến cho rằng ông phục vụ trong quân đội La Mã. Ông bị bán làm nô lệ và được đào tạo tại trường huấn luyện đấu sĩ ở Capua, phía bắc Napoli. Continue reading “Spartacus – Thủ lĩnh nô lệ nổi dậy”