Tag Archives: Ân Tứ

Tại sao đạo Tin Lành phát triển mạnh ở các nước đang phát triển?

Nguồn: “Why is Protestantism flourishing in the developing world?”, The Economist, 09/11/2017 Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Đạo Tin Lành đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của thế giới … Continue reading

Posted in Hỏi-Đáp, Tôn giáo | Tagged , , , , , | Leave a comment