Tag Archives: Bernard Cole

Lịch sử phát triển của Hải quân Trung Quốc

Nguồn: Bernard D. Cole (2014). “The History of the Twenty-First-Century Chinese Navy”,  Naval War College Review, Summer, Vol. 67, No. 3, pp. 43-62.>>PDF Biên dịch: Tú Linh & Ngọc Diệp | Hiệu đính: Kim Minh Trong lịch sử, Trung Quốc được coi là … Continue reading

Posted in An ninh CA-TBD, Bình luận, Lịch sử, Quân sự - Chiến lược, Trung Quốc | Tagged , , , | Leave a comment