Tag Archives: Lê Thùy Trang

#168 – Các lý thuyết về chính trị thế giới

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 2), (Boston, MA: Wadsworth, 2010). Biên dịch: Lê Thùy Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Bài liên quan: Các chương … Continue reading

Posted in Biên dịch, Lý thuyết QHQT, Nhập môn QHQT | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

#72 – Phê bình lý thuyết chiến tranh đánh lạc hướng

Nguồn: Jack S. Levy, “The Diversionary Theory of War” (Chapter 11), in Manus I. Midlarsky (ed.), Handbook of War Studies (Boston: Unwin Hyman, 1989), pp. 259-288. Biên dịch: Lê Thùy Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Việc giới tinh … Continue reading

Posted in An ninh quốc tế, Biên dịch, Lý thuyết QHQT, Phân tích CSĐN | Tagged , , , , | 1 Comment