Tag Archives: Michael Swaine

Ảnh hưởng của lịch sử tới Trung Quốc ngày nay

Nguồn: Michael D. Swaine, “China: The Influence of History”, The Diplomat, 14/01/2015. Biên dịch: Lương Khánh Ninh | Hiệu đính: Lê Xuân Hùng Lịch sử tác động đến suy nghĩ và cách hành xử của người Trung Quốc ngày nay … Continue reading

Posted in Bình luận, Lịch sử, Trung Quốc | Tagged , , | 2 Comments