Tag Archives: MOVE

13/05/1985: Mỹ tấn công trụ sở giáo phái MOVE

Nguồn: A raid is set for MOVE headquarters, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1985, tại Philadelphia, Pennsylvania, cảnh sát đã phát lệnh sơ tán dân thường khỏi nhà của họ tại Đại lộ Osage … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment