Tag Archives: Nicole Aschoff

Xã hội điện thoại thông minh hay sự tiến hóa của chủ nghĩa tư bản

  Nguồn: Nicole M Aschoff, “The Smartphone Society”, Jacobin Magazine, 03/2015. Biên dịch: Duy Đoàn | Biên tập: Lê Hồng Hiệp Giống như xe hơi đã định ra thế kỉ hai mươi, điện thoại thông minh đang tái định hình … Continue reading

Posted in Bình luận, Chính trị quốc tế, Kinh tế quốc tế | Tagged , , | Leave a comment