Tag Archives: Việt Nam hóa

07/10/1969: Tiến bộ trong nỗ lực ‘Việt Nam hóa chiến tranh’

Nguồn: Wheeler announces progress in the Vietnamization effort, History.com Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Vào ngày này năm 1969, khi chuẩn bị khởi hành rời khỏi Sài Gòn sau chuyến đi bốn ngày nhằm điều tra tình hình miền … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , , , , , | Leave a comment

25/07/1969: Mỹ công bố Học thuyết Nixon

Nguồn: “The Nixon Doctrine is announced,” History.com (truy cập ngày 24/7/2015). Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng Vào ngày này năm 1969, Tổng thống Mỹ Richard Nixon tuyên bố rằng từ thời điểm này về sau, Hoa Kỳ … Continue reading

Posted in Sự kiện | Tagged , , | Leave a comment